VaV pracoviště

Centrum technologie a podpory při studiu (TFZ)

Centrum technologie a podpory při studiu (TFZ)

Centrum technologie a podpory při studiu při Kompetenčním centru pro obnovitelné suroviny (TFZ) je výzkumná instituce bavorského ministerstva zemědělství. Základem činnosti je v tomto případě aplikovaný vědecký výzkum a transfer technologií a znalostí v oboru Obnovitelné suroviny jako přínos k ochraně klimatu a úspoře zdrojů. Tato výzkumná instituce slouží zároveň i jako schvalovací organizace pro podporu projektů v Bavorsku.

Kromě výzkumných zakázek realizovaných pro zemská a spolková ministerstva, pro EU i nejrůznější organizace, spolky, svazy a podniky spolupracuje TFZ s mnoha vysokoškolskými institucemi, výzkumnými ústavy a podniky doma i v zahraničí. Vědečtí pracovníci TFZ se navíc v rámci různých grémií na národní i mezinárodní úrovni účastní rozhodovacích procesů.

 

 

Odkaz na web: www.tfz.bayern.de

Aplikovaný výzkum

Centrum technologie a podpory při studiu (TFZ) se zaměřuje na oblast rostlin využívaných pro produkci energie a jako suroviny, získávání a využívání tuhých paliv a biopaliv i produktů z obnovitelných surovin. Výsledky stěžejní výzkumné činnosti TFZ jsou uplatňovány v rámci využití energií a surovin. Díky cílenému transferu znalostí vč. poradenské dokumentace, informací poskytovaných prostřednictvím internetu, seminářů, výstav a účasti na veletrzích je výzkumná činnost TFZ významným přínosem pro rozvoj zemědělství, lesnictví, venkova, řemesel, průmyslu i politiky. Prostřednictvím vzdělávacího zařízení NAWAREUM právě vzniká pod taktovkou TFZ „zážitkový svět“ udržitelných surovin a obnovitelných energií, který již ve fázi výstavby svou rozsáhlou činností prováděnou ještě před oficiálním otevřením poskytuje znalosti přímo z jejich zdroje.

Vaše kontaktní osoba

Klaus Reisinger
odborný vedoucí oblasti – transfer znalostí

Tel.: 09421 / 300 272; fax: 09421 / 300 211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum technologie a podpory při studiu, Schulgasse 18, 94315 Straubing

statusbar logos