Společné aktivity, fotografie

30.04.2019 - Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj: Smart regiony budoucnosti?

Odliv odborníků z venkovských oblastí do aglomerací, stárnoucí obyvatelstvo, přibývající ekologické problémy - takový vývoj klade vysoké nároky nejen na město, ale i na venkov. Jak mohou moderní technologie přispět, aby bylo možné výzvám úspěšně čelit? Jaké společenské oblasti zejména z nich mohou profitovat? Které přístupy z konceptu "chytrých regionů" lze adaptovat na bavorsko-české pohraničí? Jaké orgány nabízejí finanční podporu pro taková opatření? Tyto nebo podobné otázky rozebíralo pět referentů z Dolního Bavorska a Jihočeského kraje.

Hanna Schürzinger z Technologického campusu v Grafenau představila 39 účastníkům v zahajovací přednášce projekt „Digitální vesnice“. Cílem je s pomocí individuálních řešení budoucnosti zvýšit kvalitu života mladých i starých lidí na venkově. Dr. Rudolf Vohnout z Ústavu aplikované informatiky Jihočeské univerzity v návaznosti osvětlil projekt INTERREG na téma „Smart Grid“ a konkrétní potenciály inteligentní elektrické sítě pro venkovsky utvářený bavorsko-český příhraniční region. Prof. Hermann de Meer, vedoucí katedry informatiky se zaměřením na počítačové sítě a počítačovou komunikaci na Pasovské univerzitě, sdílel své nápady, jak by mohl být uzpůsoben regionální rozvoj. Přitom viděl velký potenciál v zaměstnání tělesně postižených v zemědělství. Stejně tak  poukazoval na možnosti v oblastech energetického managementu a carsharingu. Dva příklady z praxe konceptu „Smart City“ byly hlavním tématem druhé poloviny impulsního fóra: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D. prezentoval iniciativu „Smart Písek“ a Václav Klecanda, místostarosta Tábora, informoval o četných přístupech, se kterými se Tábor chce rozvíjet dále jako Smart City.

V navazující diskuzi se ukázal široký konsenzus o základní nutnosti spolupráce mezi vědou a hospodářstvím pro udržitelný, na technologiích založený rozvoj příhraničního prostoru. Tím se také začaly rýsovat první synergie, které mohou sloužit jako výhodné startovní pozice pro nové společné projekty.

Další informace o akci najdete na: http://www.uni-passau.de/cz/smart-regions/.

statusbar logos