Společné aktivity, fotografie

06.11.2018 - Průmyslová výpočetní tomografie

Výpočetní tomografii veřejnost často vnímá ve spojení s lékařskou technikou. Ale i v průmyslu se CT stále více stává pokrokovou digitální technologií. Příkladem toho byl i náš, na praktické využití zaměřený workshop, který na Technickou vysokou školu v Deggendorfu přilákal 24 účastníků z Bavorska a České republiky.

Zvláštní pozornost byla zcela věnována použitelnosti CT v praxi. Prof. Dr. Ing. Jochen Hiller, vedoucí Aplikačního centra v Deggendorfu, poskytl ve své úvodní přednášce přehled o použití CT v průmyslu a z toho vyplývajících obchodních modelů. Na to navázal Prof. Dr. Tomas Sauer, vedoucí řídící pracovník Institutu pro softwarové systémy v technických aplikacích informatiky (FORWISS) Pasovské univerzity. Představil práci institutu v rámci zpracování obrovských množství dat, která vznikají v případě snímků vytvářených CT. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D., vedoucí laboratoře CT institutu Central European Institute of Technology (CEITEC) v Brně, poskytl ve své přednášce přehled o rozšíření průmyslové CT v České republice a na Slovensku. O možnostech použití CT se pod vedením Prof. Hillera mohli účastníci přesvědčit při následné prohlídce zařízení a na demonstrovaném snímku vytvořeném CT. Čas při závěrečném pohoštění přednášející, účastnice a účastníci bohatě využili k vzájemné diskuzi.

Další informace najdete na: http://www.uni-passau.de/cz/wissenstransfer/transferove-centrum/projekt-interreg-bycz/udalosti/pocitacova-tomografie/

statusbar logos