Společné aktivity, fotografie

19.10.2017 - Bezdotyková inspekce lesklých povrchů

Rozpoznání malých nepravidelností na lesklých plochách, např. zachycení zrnek prachu v autolaku, má rozhodující význam pro zajišťování kvality. Dosud musela být prováděna vizuální kontrola. Nová metoda bezkontaktní inspekce lesklých ploch umožňuje integrovat tento pracovně náročný krok se sklonem k chybovosti do linkové výroby.

Na projektu spolupracuje Micro-Epsilon s Institutem pro softwarové systémy v technických aplikacích informatiky Pasovské univerzity (FORWISS) a s koncovým zákazníkem BMW. Jako ukázkový příklad spolupráce mezi vědou a hospodářstvím a byla proto firma Micro-Epsilon logickým hostitelem prvního workshopu. 18 účastníků z Česka a Německa využilo možnosti informovat se u Micro-Epsilon Czech Republic v jihočeské Bechyni o nových postupech. Čtyři přednášky zástupců společnosti Micro-Epsilon a FORWISS představily podrobnosti projektu a názorně předvedly šíři možností spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem. Prohlídka firmy Micro-Epsilon zakončila úspěšné zahájení řady akcí projektu INTERREG. V návaznosti se pro účastníky u českého občerstvení nabízela možnost získat nové kontakty a vést zajímavé diskuze v příjemné atmosféře.

Další informace o akci najdete na: https://www.uni-passau.de/cz/deflektometrie/

statusbar logos