Společné aktivity, fotografie

Semináře

12.4.2019 – Seminář Best Practice Beispiele

Dne 12. 4. 2019 proběhl na Jihočeské hospodářské komoře seminář s názvem „Příklady dobré praxe v oblasti znalostního a technologického transferu“, který pořádala Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci s Pasovskou univerzitou. Jednalo se již o poslední seminář pořádaný Kanceláří transferu technologií v rámci realizovaného projektuč. 48. Seminář byl určený všem zájemcům z řad malých a středních podniků a byl zaměřen především na uvedení příkladů dobré spolupráce mezi vědecko-výzkumnými institucemi a firmami. Své výsledky zde představili, kromě Kanceláře transferu technologií, i Biologické centrum Akademie věd Jihočeské univerzity, Jihočeský vědeckotechnický park a zástupce z Pasovské univerzity. Jako nejzajímavější přínosy úspěšné praxe můžeme za Jihočeskou univerzitu uvést zajímavé výsledky vědy a výzkumu: Sturgeon friendly Caviar – kaviárová kosmetika, Omega 3 Kapr, Čtyrák – univerzitní pivo nebo například software Aquasheriff – více info na stránkách ww.jctt.cz.

 

25.10.2018 – Seminář Potravinářské normy v ČR a Německu, aktuální inovace v zemědělství

Dne 25.10.2018 pořádala Kancelář transferu technologií ve spolupráci s pasovskou univerzitou seminář na téma „Potravinářské normy v České republice a Německu, aktuální inovace v zemědělství“. Semináře se zúčastnilo hned několik zástupců z oblasti komerční sféry.

26.4.2018 – Seminář Využití manažerských her ke vzdělávání zaměstnanců

Dne 26. 4. 2018 proběhl v německém Grainetu seminář na téma „Využití manažerských her ke vzdělávání zaměstnanců“, který pořádala Kancelář transferu technologií ve spolupráci s Ekonomickou fakultou JU. Cílem semináře bylo především představit soustavně vyvíjené simulátory, které vznikají na Ekonomické fakultě a bývají využívány pro tzv. manažerské hry. Zájem o tento seminář projevili především zástupci z oblasti cestovního ruchu na německé straně.

25.9.2018 – Seminář Ochrana duševního vlastnictví, komercializace a novinky v ochranných známkách

Dne 25. září 2018 se uskutečnil seminář na téma „Ochrana duševního vlastnictví, komercializace a novinky v ochranných známkách“, který se tentokráte kontal na půdě České republiky a to konkrétně v Českých Budějovicích v prostrorách Jihočeské hospodářské komory. Cílem semináře bylo představení systému ochrany průmyslového vlastnictví a především zaměření se na novinky v ochranných známkách. Mezi další témata semináře byl zahrnut projekt s názvem Pohraniční region 4.0 a též představení Mezinárodního Big Data Centra Východní Bavorsko – Jižní Čechy.

7.2.2018 – Seminář Péče o seniory a douhodobě nemocné – nové poznatky a zkušenosti

Dne 7. 2. 2018 proběhl v německém Grainetu seminář na téma „Péče o seniory a dlouhodobě nemocné“, který pořádala Jihočeská univerzita ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou. Seminář byl pořádaný v návaznosti na již proběhlý a velmi úspěšný seminář konaný v listopadu loňského roku na Jihočeské univerzitě.

 

22.11.2017 – Setkání firem se zástupci Jihočeské univerzity, Passovská univerzita

Cílem tohoto setkání bylo představení služeb a technologií Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Pozváni byli všichni zástupci aplikační sféry, kteří měli o tyto technologie zájem.

21.11.2016 – Informační technologie v oblasti výzkumu a vývoje, Informační technologie v oblasti výzkumu a vývoje

V rámci semináře bylo představeno nové pojetí informačních technologií ve vztahu k výzkumu a vývoji, novinky a inovace na poli IT a též dostupné software.

22.09.2016 – Setkání firem se zástupci Jihočeské univerzity, Jihočeská hospodářská komora

Cílem setkání bylo představení vybraných výsledků výzkumu a vývoje, jejichž využití by mohlo být zajímavé pro firemní sektor, nabídka služeb pro firmy. Zajištění potřeb firem za účelem rozvoje aplikovaného výzkumu a zlepšení spolupráce.

 

statusbar logos