Společné aktivity, fotografie

Semináře

30.04.2019 - Dolní Bavorsko a Jihočeský kraj: Smart regiony budoucnosti?

Odliv odborníků z venkovských oblastí do aglomerací, stárnoucí obyvatelstvo, přibývající ekologické problémy - takový vývoj klade vysoké nároky nejen na město, ale i na venkov. Jak mohou moderní technologie přispět, aby bylo možné výzvám úspěšně čelit? Jaké společenské oblasti zejména z nich mohou profitovat? Které přístupy z konceptu "chytrých regionů" lze adaptovat na bavorsko-české pohraničí? Jaké orgány nabízejí finanční podporu pro taková opatření? Tyto nebo podobné otázky rozebíralo pět referentů z Dolního Bavorska a Jihočeského kraje.

20.02.2019 - Biogenní odpadní látky a ukládání energie v komunálním prostředí

Během bavorsko-českého odborného setkání „Biogenní odpadní látky a ukládání energie v komunálním prostředí“ se mohlo 35 návštěvníků z vědy, ekonomiky a lokální politiky informovat o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti ukládání energie. Přednášky vědců ze Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, VŠ v Landsuhutu a z TVŠ v Deggendorfu, se týkaly různých aspektů možností ukládání energie. V dnešní době, kdy vzrůstá důležitost obnovitelných energií, je toto téma velmi důležité a aktuální.

06.11.2018 - Průmyslová výpočetní tomografie

Výpočetní tomografii veřejnost často vnímá ve spojení s lékařskou technikou. Ale i v průmyslu se CT stále více stává pokrokovou digitální technologií. Příkladem toho byl i náš, na praktické využití zaměřený workshop, který na Technickou vysokou školu v Deggendorfu přilákal 24 účastníků z Bavorska a České republiky.

08.03.2018 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018, bylo pro mnoho podniků tématem roku 2018. Poprvé byly sjednoceny v rámci celé EU směrnice pro ochranu dat a bylo stanoveno jmenování osoby pověřené ochranou osobních dat. Cílem akce bylo propojit kompetence k tomuto vysoce aktuálnímu tématu na obou stranách hranic.

15.11.2017 - Corporate Social Responsibility (CSR) a hodnotově orientovaná manažerská odpovědnost

Za co a vůči komu mají podniky odpovědnost? Proč by se měly podniky zavázat k sociálnímu a udržitelnému vývoji? V době změny klimatu a rostoucí nerovnosti jsou tyto a jiné otázky z oblasti Corporate Social Responsibility (CSR) velmi aktuální. Impulsní fórum u společnosti Thomas-Krenn.AG přilákalo 27 návštěvníků z Česka a Německa.

19.10.2017 - Bezdotyková inspekce lesklých povrchů

Rozpoznání malých nepravidelností na lesklých plochách, např. zachycení zrnek prachu v autolaku, má rozhodující význam pro zajišťování kvality. Dosud musela být prováděna vizuální kontrola. Nová metoda bezkontaktní inspekce lesklých ploch umožňuje integrovat tento pracovně náročný krok se sklonem k chybovosti do linkové výroby.

statusbar logos