VaV pracoviště

Botanický ústav AVČR v.v.i. / pracoviště Třeboň

botanicky ustav

Botanický ústav se zabývá především základním výzkumem výzkumem flóry a vegetace. Třeboňské pracoviště se skládá ze dvou oddělení: Funkční ekologie a Centrum pro algologii. Zkoumáme nejrůznější aktuální otázky jako reakce rostlin na změny v obhospodařování, rozšiřování rostlin do vyšších nadmořských výšek vlivem oteplování klimatu, strategie přežívání rostlin v extrémním prostředí, růstové změny v dsledku klimatických změn a význam podzemních orgánů pro život rosltlin. Součástí pracoviště jsou take sbírky živých organizmů, analytická laboratoř, dendrochronologická laboratoř a knihovna.

 

 

Odkaz na web: http://www.butbn.cas.cz/new/home

Výsledky VaV Aplikovaného výzkumu

Skupina experimentální a aplikované fykologie v Centru pro algologii se zaměřuje zejména na studium faktorů ovlivňujících produkci polynenasycených mastných kyselin a fotosyntetických pigmentů u řas a sinic, jejich kultivaci v různém režimu trofie a na bioprospekci. V Centru pro algologii udržujeme pracovní sbírky sněžných řas, termofilních sinic a řas a dalších potenciálně využitelných kmenů, celkem cca. 150 kmenů. Z nich byly patentovány dva produkční kmeny mikrořas s vysokým obsahem nutričně ceněných polynenasycených mastných kyselin, eicosapentaenové-EPA (Lukavský et al. 2010) a stearidonové (Řezanka et al. 2016); další kmen řasy Bracteacoccus bullatus pro produkci olejů s obsahem esenciálních nenasycených mastných kyselin je v patentovém řízení. Bioprospekcí jsme získali i potenciálně aplikovatelné poznatky o produkci a akumulaci některých fotosyntetických pigmentů. Halotolerantní sinice Arthronema africanum se ukázala být z hlediska fykobiliproteinů produktivnější než komerčně pěstovaná Arthrospira (Spirulina) maxima (Chaneva et al. 2007). Hlavní fykobilin této sinice, fykocyanin, se používá jako přírodní barvivo v potravinářství, antioxidant ve farmacii nebo jako fluorescenční sonda. Dále jsme izolovali a prostudovali termotolerantní kmen zelené řasy Scenedesmus sp. s vysokou produktivitou karotenoidů, zejména luteinu (Přibyl et al. 2015, 2016), který se používá hlavně ve farmaceutickém průmyslu jako antioxidant chránící sítnici oka.

Chaneva G, Furnadzhieva S, Minkova K, Lukavský J (2007) Effect of light and temperature on the cyanobacterium Arthronema africanum - a prospective phycobiliproteins-producing strain. J Appl Phycol 19:537-544.

Lukavský J, et al. (2010) Řasa Trachydiscus minutus kmen Lukavský et Přibyl 2005/1, produkující oleje s vysokým obsahem vícenenasycených mastných kyselin. – PV 2010-436. Patent č. 302 118.

Přibyl P, Cepák V, Kaštánek P, Zachleder V (2015) Elevated production of carotenoids by a new isolate of Scenedesmus sp. Algal Res 11: 22-27.

Přibyl P, Pilný J, Cepák V, Kaštánek P (2016) The role of light and nitrogen in growth and carotenoid accumulation in Scenedesmus sp. Algal Res 16: 69-75.

Řezanka T, Nedbalová L, Lukavský J (2016) Produkční kmen řasy Monoraphidium sp. pro produkci olejů s obsahem polynenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu těchto olejů. – PV 2016-340. Patent č. 306 738.

statusbar logos