Řešitelé projektu

Řešitelé

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zásadní měrou podílí na rozvoji vzdělanosti, výzkumu a vývoje, utváření kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu společnosti nejen na jihu Čech, ale i v přilehlých přeshraničních regionech. Vedle svých hlavních aktivit, tj. poskytování vzdělávání a realizace výzkumu, se univerzita stává také zdrojem informací a nových poznatků.

Pasovská univerzita

Pasovská univerzita se díky excelentnímu výzkumu, vynikajícím podmínkám studia a husté mezinárodní síti kontaktů těší značné pozornosti a proslulosti jako akademická adresa v srdci Evropy. Vědecký profil univerzity tvoří její čtyři fakulty – Právnická fakulta, Fakulta ekonomických věd, Filozofická fakulta a Fakulta matematiky a informatiky – a vědecké tematické oblasti, státem, společností a právním řádem počínaje, přes jazyky a kulturní aspekty, média a komunikaci vč. systému vzdělávání a informatikou a matematikou konče. Úspěch univerzity spočívá v jejích mimořádných vědeckých osobnostech (cca 125 profesorek a profesorů, cca 420 vědeckých pracovnic a pracovníků), konsekventním mezioborovém přístupu a intenzivní podpoře vědeckého dorostu.

 

statusbar logos