O projektu

Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Evropská územní spolupráce

Evropská územní spolupráce (EÚS) je cílem v rámci podpory evropských strukturálních a investičních fondů, která je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Priority

Program spolupráce se v programovém období 2014–2020 zaměřuje na čtyři prioritní osy. V rámci těchto prioritních os se rozdělí dotační prostředky EU ve výši 103,4 mil. eur. Každá prioritní osa je zaměřená na jeden až dva specifické cíle.

  • Prioritní osa 1 – Výzkum, technologický rozvoj a inovace
  • Prioritní osa 2 – Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů
  • Prioritní osa 3 – Investice do dovedností a vzdělávání
  • Prioritní osa 4 – Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Odkaz na web: www.by-cz.eu.

statusbar logos