Společné aktivity, fotografie

Konference

19.-20.09.2018 - 2. jihočesko-dolnobavorský transferový kongres

Druhý jihočesko-dolnobavorský transferový kongres představuje společně s 1. transferovým kongresem, který se konal v Českých Budějovicích v květnu 2017, jeden z vrcholných bodů projektu. Nabídl panely pro široké spektrum témat znalostního a technologického transferu. Aktivní účast na kongresu v době hospodářského rozmachu a plné zaměstnanosti poukazuje na vývojový potenciál česko-bavorské hospodářské spolupráce i téměř třicet let po revoluci v roce 1989. Během dvou dnů, kdy se kongres konal, dorazilo přes 120 účastníků, zhruba pětina z nich z Česka.

statusbar logos