Řešitelé projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zásadní měrou podílí na rozvoji vzdělanosti, výzkumu a vývoje, utváření kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu společnosti nejen na jihu Čech, ale i v přilehlých přeshraničních regionech. Vedle svých hlavních aktivit, tj. poskytování vzdělávání a realizace výzkumu, se univerzita stává také zdrojem informací a nových poznatků.

Ačkoliv je Jihočeská univerzita z velké části zaměřená na základní výzkum usiluje v posledních letech o zesílení a zkvalitnění spolupráce s podnikatelským prostředím a o transfer výsledků výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti do praxe s cílem získat v oblasti komerční spolupráce stabilní postavení.

Dlouhodobá podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe patří mezi strategické priority Jihočeské univerzity. Důležitým článkem v tomto procesu je specializované pracoviště.

Kancelář transferu technologií

Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity vznikla v roce 2012 a slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity. Jejím posláním je pomoci překlenout mezeru mezi vědeckými laboratořemi a komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou. Navazujeme spolupráci mezi firmami a vědeckými týmy jednotlivých fakult Jihočeské univerzity.

Pomáháme komerčním i nekomerčním subjektům.

Přenášíme znalosti a vynálezy z výzkumu do praxe.

Odborné kompetence a zkušenosti

Mezi hlavní aktivity patří ochrana duševního vlastnictví, vedení patentového portfolia JU, asistence při zakládání start up či spin off firem, smluvní a kolaborativní výzkum, ověřování konceptů proof of concept, fundraising a ostatní. Od doby svého vzniku realizovala a uskutečnila kancelář zprostředkování několika licenčních smluv a smluvních vztahů, stejně jako prodej několika přístrojů.

Seznam nabízených technologií

Aktuální portfolio:

Odkaz na web: www.jctt.cz

Kancelář transferu technologií 
Branišovská 1645/31a 
370 05 České Budějovice

Tel. +420 389 032 191
Fax. +420 387 772 033
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní osoba:

RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková
Vedoucí Kanceláře transferu technologií

Telefon: +420 702 027 182

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

statusbar logos