VaV pracoviště

Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. – Centrum ALGATECH, Třeboň

mbualgatech

Centrum řasových biotechnologií Mikrobiologického ústavu AV ČR vzniklo z původní Laboratoře pro výzkum řas, založené již v roce 1960 v Třeboni. V celé své historii se třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu zaměřovalo na mikroskopické řasy a jejich využití v potravinářském a krmivářském průmyslu a v humánní a veterinární medicíně. V současnosti patří Centrum ALGATECH mezi světově uznávaná pracoviště základního a aplikovaného výzkumu mikroskopických řas, sinic a fotosyntetických bakterií.

Výzkumné týmy se věnují studiu molekulárních procesů fotosyntézy mikrořas, studiu buněčného dělení, metodám izolace a identifikace cenných látek i vývoji metod kultivace mikrořas. Součástí činnosti Centra je i vývoj nových přístrojů a metodických postupů. Centrum spolupracuje s mnoha zahraničními laboratořemi a přijímá stále více mezinárodních studentů a vědeckých pracovníků.

 

 

Odkaz na web: www.alga.cz

Výsledky VaV Aplikovaného výzkumu

Centrum ALGATECH se v oblasti aplikovaného výzkumu zabývá především vývojem zařízení pro kultivace mikrořas včetně metod monitoringu jejich fyziologického stav. Má patentovanou technologii tenkovrstevné kultivace mikrořas s vysokou produktivitou. Vedle tradičních “osvětlených” systémů kultivace se rovněž zabývá vývojem heterotrofních kultivačních postupů. Vývoj technologií zahrnuje i proces zpracování řasové biomasy, získávání cenných látek, jejich separace, identifikace a ověření jejich biologických účinků. V Centru ALGATECH se rovněž testují možnosti modifikace procesu fotosyntézy a buněčného cyklu s cílem vyšší produkce cenných látek. Řada takových látek byla již patentována. Řasová biomasa nebo její jednotlivé složky mohou najít uplatnění v potravinářském a krmivářském průmyslu, zemědělství, lékařství, energetice nebo v chemickém průmyslu.

richard lhotsky

Kontaktní osoba

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Centrum ALGATECH
Novohradská 237
379 81 Třeboň

Mgr. Richard Lhotský, Ph.D.
Tel.: +420 384 340 413
Mobil: +420 773 752 546
www.alga.cz

statusbar logos