Partneři

TSI Písek, z.s.

tsi pisek

Nestátní nezisková organizace založená organizacemi RG Investment, Technologické centrum Písek, Písecká zdravotní a Rehabilitace Návrat Písek v roce 2016. Zaměřuje se na podoporu konkurenceschopnosti jihočeského region prostřednictvím inovačních aktivit v oblastech informačních a komunikačních technologií, zdravotnictví a sociálních služeb. Organizace je vedoucím partnerem projektu e-Road Písek – Deggendorf, který se zaměřuje na vytvoření koncepčních dokumentů pro jednodušší zavedení elektromobility do městského prostředí. Kromě tohoto projektu se TSI zaměřuje take na vzdělávání a podporu výzkumu a vývoje v oblasti technologického pokroku.

statusbar logos