Společné aktivity, fotografie

19.-20.09.2018 - 2. jihočesko-dolnobavorský transferový kongres

Druhý jihočesko-dolnobavorský transferový kongres představuje společně s 1. transferovým kongresem, který se konal v Českých Budějovicích v květnu 2017, jeden z vrcholných bodů projektu. Nabídl panely pro široké spektrum témat znalostního a technologického transferu. Aktivní účast na kongresu v době hospodářského rozmachu a plné zaměstnanosti poukazuje na vývojový potenciál česko-bavorské hospodářské spolupráce i téměř třicet let po revoluci v roce 1989. Během dvou dnů, kdy se kongres konal, dorazilo přes 120 účastníků, zhruba pětina z nich z Česka.

Dvou kongresových dnů se zúčastnilo více než 120 účastníků, z toho přibližně pětina z Česka. Osm tematických panelů ukazovalo široký záběr  přeshraničního transferu: zahrnuta byla ekonomická témata („Digitalizace v obchodě“, „Inovace ve službách a disruptivní obchodní modely“), stejně jako právní aspekty digitalizace („Aktuální otázky bezpečnosti dat v podnikání“), technické otázky („Znalostní zpracování obrazu a tomografie“, „Aditivní výroba“) a interdisciplinární přístupy („Cloud Computing mezi bezpečností v IT, výkonností, hospodárností a udržitelností“,  „Budoucnost práce“). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích byla zastoupena ve svém vlastním panelu, ve kterém výzkumníci z různých fakult prezentovali své výsledky.

Kongres byl zahájen pěti přivítacími proslovy a dvěma keynote. Vedle prezidentky Pasovské univerzity se pro další podporu bavorsko-české spolupráce vyjadřovali v ekonomické oblasti Jürgen Dupper, primátor Pasova, Jan Kreuter, konzul pro politiku a obchod českého Generálního konzulátu ČR v Mnichově, Rainer Haselbeck, předseda vlády Dolního Bavorska, a Alexander Schreiner, hlavní jednatel Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska.

Další informace o akci najdete na: www.uni-passau.de/cz/wissenstransfer/transferove-centrum/projekt-interreg-bycz/udalosti/2-transferovy-kongres/

statusbar logos