Společné aktivity, fotografie

20.02.2019 - Biogenní odpadní látky a ukládání energie v komunálním prostředí

Během bavorsko-českého odborného setkání „Biogenní odpadní látky a ukládání energie v komunálním prostředí“ se mohlo 35 návštěvníků z vědy, ekonomiky a lokální politiky informovat o nejnovějších vědeckých poznatcích v oblasti ukládání energie. Přednášky vědců ze Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, VŠ v Landsuhutu a z TVŠ v Deggendorfu, se týkaly různých aspektů možností ukládání energie. V dnešní době, kdy vzrůstá důležitost obnovitelných energií, je toto téma velmi důležité a aktuální.

Petr Mazúr, výzkumník projektového týmu Západočeské univerzity v Plzni, přednesl první přednášku o rozvoji průtočných baterií. Osvětlil technologii průtočných baterií sloužících k ukládání energie, stejně jako využití jejich možností a perspektiv. Ve druhém příspěvku se Dr. Josef Maroušek, výzkumník VŠTE v Českých Budějovicích, zaměřil na možnosti a potenciál výroby biouhlí z dostupného biogenního odpadu. Prof. Dr. Raimund Brotsack z Technologické vysoké školy v Deggendorfu přednesl přednášku o procesu mikrobiologické metanizace. Nejprve poskytl přehled o aktuálních technologiích Power-to-Gas, a poté promluvil o roli mikrobiologické metanizace k efektivnějšímu využití dostupných biogenních zbytků pro ukládání přebytečné energie z rozvodné sítě. Prof. Dr. Diana Hehenberger-Risse, výzkumnice v Technologickém centru Energie, hovořila o zajímavých průběžných výsledcích stále probíhajícího projektu INTERREG „greenIKK“, jehož cílem je výzkum a zavádění nových nákladově efektivnějších možností využití čistírenských kalů v bavorských a českých čističkách odpadních vod v regionu Marktredwitz a Chebu. Přitom zdůrazňovala význam ekologické udržitelnosti při realizaci projektu. Během závěrečného občerstvení účastníci aktivně využili možnosti vzájemné výměny informací.

Další informace o akci najdate na: http://www.uni-passau.de/cz/wissenstransfer/transferove-centrum/projekt-interreg-bycz/udalosti/skladovani-energie/.

statusbar logos