Společné aktivity, fotografie

08.03.2018 - Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018, bylo pro mnoho podniků tématem roku 2018. Poprvé byly sjednoceny v rámci celé EU směrnice pro ochranu dat a bylo stanoveno jmenování osoby pověřené ochranou osobních dat. Cílem akce bylo propojit kompetence k tomuto vysoce aktuálnímu tématu na obou stranách hranic.

Moderování se ujal Prof. Dr. Dirk Heckmann z  Pasovské univerzity, který působí na jediné katedře internetového práva ve spolkové republice. On i Tereza Šamanová z Českého průmyslového svazu ocenili průkopnickou roli Německa. Zatímco první osoby pověřené ochranou osobních dat byly ve spolkové republice jmenovány již na začátku sedmdesátých let, v českých firmách byla tato pozice dosud téměř neznámá. V jednom bodě byli všichni přednášející zajedno: i přes nejasnou právní pozici představuje obecné nařízení o ochraně osobních dat pro malé a střední podniky šanci k provedení zásadních změn ve zpracování osobních dat. Velký ohlas u publika odpovídal aktuálnosti tématu. Do Freyungu podniklo cestu 32 účastníků – z toho 23 z Německa a 9 z České republiky. Jejich zpětné vazby byly velmi pozitivní a vyzvedly především mezinárodní aspekt diskuze.

Další informace najdete na: http://www.uni-passau.de/cz/gdpr/

statusbar logos