Společné aktivity, fotografie

15.11.2017 - Corporate Social Responsibility (CSR) a hodnotově orientovaná manažerská odpovědnost

Za co a vůči komu mají podniky odpovědnost? Proč by se měly podniky zavázat k sociálnímu a udržitelnému vývoji? V době změny klimatu a rostoucí nerovnosti jsou tyto a jiné otázky z oblasti Corporate Social Responsibility (CSR) velmi aktuální. Impulsní fórum u společnosti Thomas-Krenn.AG přilákalo 27 návštěvníků z Česka a Německa.

Prof. Dr. Dr. Peter Fonk, vedoucí Institutu aplikované etiky v hospodářství, vzdělávání a v dalším vzdělávání  Pasovské univerzity, zdůraznil dobrovolnost jako základ sociálního a ekologického chování. Na to navázala docentka Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová jako zástupkyně Jihočeské univerzity srovnáním realizací konceptů CSR v dolnorakouských podnicích.  Dagmar Schusserová ze společnosti E.ON Česká republika prezentovala aktivity v oblasti CSR jako „E.ON uklízí Českou republiku“. Wolfram Hatz, předseda představenstva dolnobavorské skupiny vbw, vyzvedl tradici společenské odpovědnosti podniků. Řadu přednášek zakončil Dr. David Hoeflmayr ze společnosti Thomas-Krenn.AG. Zdůraznil, že k prodiskutování zůstává ještě mnoho etických otázek, aby bylo možné realizovat digitalizaci zaměřenou na tvorbu hodnot – například energetická spotřeba podniků nebo důvěryhodné zacházení s daty zákazníků. Při následné prohlídce podniku a občerstvení mnozí účastníci využili možnost prodiskutovat předestřené otázky.

Další informace o akci najdete na: https://www.uni-passau.de/cz/csr/

statusbar logos